برچسب: داستان

نظریه‌پردازی، نقد و آموزش داستان منوط به کشف و تحلیل ایده...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی از کتاب "فلسفه ایده اولیه داستان" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و...

نشست علمی طلب اراده در ادبیات داستانی معاصر

چهارمین نشست از سلسله نشست‌های مشترک پژوهشگاه و خانه کتاب ایران با عنوان طلب اراده در ادبیات داستانی معاصر برگزار می‌شود.

ضرورت نهادینه شدن جایگاه آموزش داستان

یادداشتی از احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

حضور گروه ادب و هنر مرکز پژوهش‌های جوان با یازده اثر...

گروه ادب و هنر مرکز پژوهش های جوان امسال با ۴ اثر آفرینشی و ۷ اثر پژوهشی جدید به نمایشگاه کتاب می آید که به همین بهانه با مدیر این گروه به گفت و گو پرداختیم.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی