برچسب: خلاقیت

نسخه فراترکیبی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه

میزگرد علمی نظام دیدبانی تقنینی قوه مقننه توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه برگزار شد.

کتاب نهادینه‌سازی خلاقیت در جامعه اسلامی منتشر شد

کتاب نهادینه‌سازی خلاقیت در جامعه اسلامی کاری از گروه مدیریت اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به قلم آقایان حسین پرکان و جواد محمدصالحی منتشر شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی