برچسب: حکمرانی سیاسی

نشست علمی نقش اخلاق در حکمرانی سیاسی برگزار می شود

در راستای برگزاری همایش ملی حکمرانی اسلامی نشست علمی توسط گروه سیاست پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی