برچسب: حکمرانی دینی

حکمرانی اجتماعات دینی

یادداشت دکتر حسین بابایی مجرد عضو هیات علمی گروه مدیریت اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه با موضوع حکمرانی اجتماعاتی دینی.

ترسیم حکمرانی دینی

مصاحبه‌ حجت‌الاسلام دکتر عبدالحسین خسروپناه، عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه با موضوع حکمرانی دینی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی