برچسب: حکمت متعالیه

نشست علمی بازشناسی ظرفیت‌های حکمت متعالیه در چالش با الحاد جدید

برگزاری نشست علمی ترویجی با همکاری گروه منطق فهم دین و کلام پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی

حکمت عملی ملاصدرا همان فلسفه فرهنگ است

به مناسبت هفته پژوهش کرسی علمی- ترویجی با موضوع “فلسفه فرهنگ در حکمت متعالیه" برگزار شد

نشست علمی هوش مصنوعی قوی و حکمت متعالیه

برگزاری نشست علمی توسط گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با همکاری قطب علمی فلسفه دین اسلامی

کرسی ترویجی ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی برگزار شد

کرسی علمی ترویجی با موضوع “ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی“ توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی برگزار شد.

کرسی ترویجی ساختار حکمت متعالیه و انقلاب اسلامی

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه معرفت شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی