برچسب: حُسن و قبح ذاتی

چرا نباید از حُسن و قبح ذاتی سخن بگوییم؟

کرسی علمی ترویجی «تأملی در ارزش معرفتی قاعده حسن و قبح عقلی(ارزیابی دیدگاه متکلمان و فلاسفه)» توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی