برچسب: حقوق

روایت‌های فرامرزی؛ انتقال تجارب و فرصت تحصیل و پژوهش در رشته...

نشست روایت‌های فرامرزی توسط مرکز رشد و نوآوری پژوهشگاه و مدرسه حکمرانی شهید بهشتی به صورت مجازی برگزار می‌شود.

بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده

کرسی علمی ترویجی “بررسی نقش عوامل فردی درونی خشونت در خانواده” برگزار کننده: گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه با مشارکت معاونت پژوهش جامعه الزهرا(س)  ارائه‌دهنده:...

غلامرضا پیوندی

استادیار گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی   حوزه تمحض: حقوق کودک حوزه تمحض دوم: فلسفه حقوق کیفری(با تأکید بر مباحث...

کتاب “مبانی حقوق بشر” به چاپ بیست و ششم رسید

کتاب مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب اثر مشترک آقایان سیدعلی میرموسوی و سید صادق حقیقت به چاپ بیست و ششم خود رسید.

رضاشاه و آزادی از منظر علی‌اکبر رنجبر کرمانی و مسعود کوهستانی‌نژاد

دومین نشست از سلسله نشست‌های راز رضاشاه با عنوان «رضاشاه و آزادی» در کانون اندیشه جوان برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی