کتاب “مبانی حقوق بشر” به چاپ بیست و ششم رسید

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “مبانی حقوق بشر” از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب اثر مشترک آقایان سیدعلی میرموسوی و سید صادق حقیقت برای بیست و ششمین بار به زیور طبع آراسته شد.

این کتاب در گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه سامان یافته و تا کنون تعداد ۴۲۵۵۰ نسخه از این اثر ارزشمند چاپ شده است.

نظام‌های فکری، ارزش‌ها و هنجارهای خود را براساس تبیین موقعیت انسان در جهان هستی استوار می‌سازد. حقوق بشر نیز از نوع نگرش نظام‌ها نسبت به ماهیت بشر و نیازهای او تاثیر می‌پذیرد. جدال‌های فکری دوران رنسانس در مغرب زمین که با تحول روشن اندیشیدن و پژوهش همراه شد، افق‌های تازه‌ای را برای تفکر درباره انسان گشود و با نگرش جدید به انسان، جنبه‌های محسوس و مشهود حیات بشر را بر دیگر جنبه‌ها تقدم بخشید و اندیشمندان جهان غرب را به سوی قوانین بشری برای اداره حیات جمعی سوق داد و سرانجام در این جهت نهضتی شکل گرفت.

کتاب “مبانی حقوق بشر” از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب در چهار بخش به شرح زیر تشکیل شده است:

بخش اول: حقوق بشر از گذشته تا کنون؛ در این بخش، ضمن بررسی سیر تحول مفاهیم حقوق بشر در غرب از دوران یونان باستان تا زمان حاضر، همسو با مباحث آینده، اسناد حقوق بشر راشناسایی و مقایسه کرده، واکنش های انجام گرفته در برابر جهانی شدن آن ها بیان شده و در قسمت پایانی، امری بودن این اسناد را در عرصه روابط معاصر بین الملل تحلیل خواهد شد.

بخش دوم: اصول و مبانی نظری حقوق بشر در اسلام و غرب؛ هدف اصلی در این بخش ارائه تعاریفی از حقوق بشر و خاستگاه آن، نظریات اساسی درباره آن و مقایسه اش با دیدگاه اسلام در این باره می باشد. در این فصل، انسان مداری به عنوان مکتب فکری زیربنای حقوق بشر غرب تشریح، و ارتباط آن با اصول حاکم بر اسناد حقوق بشر تبیین می گردد.

بخش سوم: سنجش حقوق بشر اومانیستی و تطبیق آن با منابع اسلامی؛ در این بخش وجوه همسانی و ناهمسانی حقوق بشر در نظام فکری اسلام و مدرنیته بررسی می شود. پاره ای از این بخش به بیان وجوه اختلاف و اصول ناسازگاری حقوق بشر غرب با اسلام اختصاص دارد.

بخش چهارم: حقوق بشر از دیدگاه دیگر ادیان و مکاتب؛ در این بخش به شماری از مکتب های فکری و سیاسی که به نحوی منتقد حقوق بشر مدرن هستند اشاره شده است.این مکاتب عبارتند از: محافظه کاری، رمانتیسم، مارکسیسم، فاشیسم، اگزیستانسیالیسم، تأویل گرایی، پست مدرنیسم و جماعت گرایی.

چاپ بیست و ششم کتاب “مبانی حقوق بشر” از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب اثر مشترک آقایان سیدعلی میرموسوی و سید صادق حقیق، با قیمت ۳۰،۰۰۰ تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب می‌توانند به‌ وبگاه سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی مراجعه نمایند.