برچسب: حجاب و عفاف

حکمت حجاب در رویکرد جنسیّت‌اندیشانه استاد مطهری(ره)

برگزاری کرسی علمی- ترویجی به مناسبت سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری(ره)

نقش بی‌بدیل حکمرانی نرم و تقویت رویکرد فرهنگی در ترویج مساله...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

حکمرانی اجتماعی و بحث حجاب

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

مقوله حجاب نیازمند نگاه تربیتیِ هویتی است

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

نیازمند نگاه های اندیشکده ای و پژوهشگاهی در حوزه عفاف و...

هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت“ برگزار شد.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی