مقوله حجاب نیازمند نگاه تربیتیِ هویتی است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، هم اندیشی علمی با موضوع “مسئله حجاب؛ حکمرانی نرم و سخت توسط پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه  یکشنبه مورخ ۹ اردیبشهت ماه سال جاری به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

در این هم اندیشی علمی با حضور و ارائه سرکار خانم طاهره کلانکی(مشاور امور زنان و خانواده صدا و سیما) ،‌ خانم دکتر مهری طالبی دارستانی، سرکار خانم دکتر زهرا شریف (عضو هیأت علمی پژوهشکده زن و خانواده) و حجج اسلام و آقایان دکتر مسعود اسماعیلی، مهدی جمشیدی، دکتر ابوالفضل اقبالی، مهدی جهان، دکتر محمد‌رضا سنگری، دکتر محسن ردادی، دکتر محمد‌مهدی جهان پرور برگزار شد.

خانم «مهری طالبی دارستانی» به صورت برخط در این نشست حضور یافت و در ابتدای سخنان خود با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در مورد مساله حجاب در طول این سال ها و به ویژه امسال اظهار کرد: ایشان بر قانون و مساله شرع به شکل صریحی تاکید کردند. بنابراین باید به این مساله توجه ویژه داشته باشیم.

این پژوهشگر حوزه زنان و خانواده ادامه داد: برداشتن حجاب در گام اول به دلیل ایجاد اختلال در نظام سیاسی ما است؛ در فروردین ۱۴۰۲ حرام سیاسی بودن علاوه بر حرام شرعی بودن کشف حجاب مطرح شد؛ حال سوال آن است که آیا مولفه های مرتبط با حرامِ سیاسی در نشست های نخبگانی مطرح شده است؟ قطعا مطرح شده اما به عملیات و برنامه‌ریزی نرسیده است.

طالبی دارستانی تصریح کرد: اگر قبول داشته باشیم که ولیّ جامعه حرف غیر صادق نمی‌زند باید بپذیریم که اختلالی در هویت زنان ایجاد شده است، آیا در این جریان هویتی نقش اقتصادی زنان را تعریف کرده ایم؟ واقعیت آن است که نظام جهانی‌ فهمید باید به گونه‌ای روی عنصر زنان برنامه‌ریزی کند که بشود با عنوان جذابِ شهروندِ جهانی در قالب یک ربات و یک برده، از زن به عنوان ارزان ترین عنصر در جریان سرمایه گذاری استفاده شود.

وی با بیان اینکه حجاب موضوعیت دارد اما طریقیت ندارد، خاطر نشان کرد: نمی‌شود حجاب را صرفا موضوع دعوای غرب با اسلام تعریف کرد، بلکه این مساله هویتی است؛ نظام سرمایه داری غرب همه محدودیت ها را برای زن برداشته است و یکی از این موارد مهم حجاب است، ما نمی توانیم به مقوله به این وسعت با نگاه غلط و تک ساحتی ورود کنیم، وقتی می‌خواهیم به حل مساله ورود کنیم باید زیست بوم مساله را درک و بر همان مبنا مولفه ها را شناسایی کنیم به نحوی که برای بانویی که به جهت فرآیند جامعه پذیری اکنون با پوشش ناهنجار وارد جامعه می شود باید برنامه ریزی مجزایی شود و کسانی هم که سازمان یافته برای قبح شکنی با مدل خاصی به جامعه ورود می‌کنند نیز باید به گونه دیگری ورود کنیم، به بیان دیگر همه جنبه ها اعم از جنله سلبی و ایجابی در مورد مساله حجاب از اهمیت برخوردار است.

طالبی دارستانی گفت: وقتی دختر جوان وارد فضای مجازی یا ملموس واقعی می‌شود تحت خطر است، او هنوز به این تشخیص نرسیده که این عامل برای او چه اثری دارد، بدون نگاه تربیتیِ هویتی نمی‌توان در حوزه حجاب به نتیجه رسید؛ جنبه های سلبی و ایجابی در جریان مبارزه با کشف حجاب هم‌سنگ هستند اما در محیط‌های مختلف باید حجم استفاده از جنبه سلبی و ایجابی تنظیم شود.