برچسب: جبرئیلی پژوهشگاه

چهارمین پیش‌نشست همایش نقش انقلاب اسلامی در تاسیس و توسعه علوم...

نشست علمی با موضوع ”رابطه کلام و عقاید با نظام اسلامی” توسط گروه کلام و با همکاری گروه سیاست پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی