برچسب: جامعه نجات

کرسی نظریه جامعه نجات

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی- ترویجی با موضوع “ نظریه جامعه نجات ” توسط گروه فرهنگ پژوهی پژوهشگاه با...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی