برچسب: تولید محتوا

کرسی ترویجی هنجار سه‌گانه تولید محتوا

برگزاری کرسی علمی ترویجی توسط گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه به صورت مجازی

یادداشت هفته

نشست‌های علمی