برچسب: بیت المال

کتاب پرداخت دیه از بیت‌المال: مبانی قلمرو و دادرسی منتشر شد

کتاب پرداخت دیه از بیت‌المال: مبانی قلمرو و دادرسی به همت دکتر حسینعلی بای از سوی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی منتشر شد.

کرسی ترویجی مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه جنایات کمتر از نفس

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به صورت مجازی

پرداخت دیه از بیت المال؛ مبانی، قلمرو و تشریفات دادرسی

تحقیق پرداخت دیه از بیت المال؛ علل مسئولیت بیت‌المال را تشریح و دامنه مسئولیت دولت در حوزه‌های مختلف را توضیح و تشریفات پرداخت دیه از بیت المال را تبیین می کند.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی