برچسب: بشار اسد

فراتی: بحران سوریه به نقطه پایانی خود رسیده است

دکتر عبدالوهاب فراتی عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه در گفتگویی به بیان این که بحران سوریه به نقاط پایانی خود رسیده است پرداخت.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی