برچسب: باقر طالبی دارابی

کرسی ترویجی “نقد مبانی معنویت مدرن” برگزار می‌شود

قطب علمی فلسفه دین وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با مشارکت دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی قم، کرسی علمی ترویجی نقد مبانی معنویت مدرن" را با سخنرانی اساتید حوزه و دانشگاه در سالن نشست‌های علمی دانشگاه ادیان و مذاهب برگزار می‌کند."

یادداشت هفته

نشست‌های علمی