برچسب: انتخاب مسول

سیاهه ذهنی اداری و انتخاب مسئولان دولتی

دولت سیزدهم در آغاز مسئولیت خود قرار گرفته است و از آنجا که در شرایطی سکان دولت ـ با نقش هدایت‌گری ـ یا میدان خدمت ـ با نقش خدمت­گزاری ـ را در دست گرفته است.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی