برچسب: الگوی پیشرفت

کرسی ترویجی ارائه نظریه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن پژوهشگاه به صورت مجازی

الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت، نقشه‌ راهی جامع و کامل

مصاحبه حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه عضو هیات علمی گروه فلسفه پژوهشگاه با موضوع ویژگی‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.

کرسی ترویجی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در قرآن کریم...

برگزاری کرسی علمی- ترویجی توسط گروه مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن با همکاری پژوهشکده دانشنامه نگاری دینی و گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

«انسان» محور الگوی پیشرفت اسلامی است

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین احمدعلی یوسفی مدیر و عضو هیات علمی گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه.

رویکرد فرهنگی سند الگو باید یکپارچگی مفهومی آن را تضمین کند

حجت‌الاسلام‌ علی ذوعلم، در گفت‌و‌گویی سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را نقشه راهِ دستیابی به جامعه طراز انقلاب اسلامی دانست.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی