برچسب: اسلامی

جریان ادبی انقلاب اسلامی یک جریان سنت ­گراست

کرسی ترویجی «چیستی جریان ادبی، مشارکت جریانی و بررسی موردی آن در ادبیات داستانی دفاع مقدس» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار ‌شد.

«کشتی پهلو گرفته» روضه ادبی است که مخاطب خودش را دارد

بازخوانی کتاب‌ «کشتی پهلو گرفته» اثر سیدمهدی شجاعی با حضور دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه.

کتاب اقتصاد نهاد وقف منتشر شد

کتاب اقتصاد نهاد وقف اثر دکتر ناصر جهانیان در گروه اقتصاد اسلامی پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه منتشر شد.

کرسی ترویجی بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «بررسی نظری نظریه انقلاب اسلامی» توسط گروه ادبیات اندیشه با همکاری اندیشکده ادبیات پایداری برگزار می شود.

کرسی ترویجی چیستی جریان ادبی

کرسی علمی- ترویجی با موضوع «چیستی جریان ادبی» توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه برگزار می‌شود.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی