برچسب: استحکام ایران

حال جامعۀ ایران؛ «استحکام بنیۀ درونی» یا «فروپاشی»؟!

یادداشت مهدی جمشیدی عضو هیات علمی گروه فرهنگ‌پژوهی پژوهشگاه در پی سخنان رهبر معظم انقلاب در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی