برچسب: احمد شاکری

تعطیلی جایزه ادبی شهید غنی‌پور؛ خسارت یا گام روبه‌جلو؟

یادداشت دکتر احمد شاکری نویسنده و منتقد ادبی حوزه ادبیات پایداری و عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در خصوص جایزه ادبی شهید غنی‌پور.

حذف ناشران نوپا بی‌توجهی به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی است

«احمد شاکری»، نویسنده، پژوهشگر، منتقد ادبی، عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه و یکی از اعضای شورای نظارت و ارزشیابی کتاب بزرگسال.

رمز ماندگاری ادبیات، توسعه در میان اصناف مختلف است

سخنرانی دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه درباره جریان داستان شناخت و دستاوردهای آن.

روایتی قابل اعتماد از تاریخ

یادداشت احمد شاکری پیرو نشست معرفی و نقد و بررسی کتاب «صادقانه» نوشته سهیلا عبدالحسینی.

ضعف مخاطب‌شناسی در ادبیات داستانی

یادداشت دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه درباره اهمیت و شیوه‌های شناسایی مخاطبان توسط نویسندگان.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی