برچسب: احمد شاکری

فرصت‌های اقتباس فراتر از ادبیات داستانی است

مصاحبه دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه با خبرگزاری کتاب.

روایتی که مثل نویسنده‌اش زلال نیست

یادداشتی از احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

مرزهای تخیل در داستان دینی مشخص شد

نشست علمی مرزهای تخیل در داستان دینی برگزار شد

کتاب «دشمن‌‌شناسی در ادبیات دفاع مقدس» به بازار نشر می‌آید

گفتگوی دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه با خبرگزاری ایبنا در خصوص تازه‌ترین اثر در دست انتشار خود با عنوان دشمن‌‌شناسی در ادبیات دفاع مقدس.

نسخه پرغلطی که تکرار می‌شود

سخنان دکتر احمد شاکری عضو هیات علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه در بررسی و تحلیل ادبیات داستانی.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی