برچسب: احمد شاکری

از نمایشگاه کتاب فقط کتاب نخرید!

نوشتاری از دکتر احمد شاکری عضو هیأت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه

کتاب فلسفه ایده اولیه داستان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب فلسفه ایده اولیه داستان اثر دکتر احمد شاکری در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی...

داستان‌نویسی ملی بومی‌سازی فرایندهای نظری می‌خواهد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، خبرگزاری ایکنا با احمد شاکری عضو هیئت علمی گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات...

نظریه‌پردازی، نقد و آموزش داستان منوط به کشف و تحلیل ایده...

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، آئین رونمایی از کتاب "فلسفه ایده اولیه داستان" توسط گروه ادبیات اندیشه پژوهشگاه فرهنگ و...

توفیقات داستان های کوتاه درباره انقلاب

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ، نشست نقد و بررسی«کتاب داستان انقلاب در ایران و جهان» توسط گروه ادبیات اندیشه...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی