برچسب: ابوالقاسم علیدوست

ضرورت تبیین حجاب توأم با اصلاح عمکلردها

توضیحات آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه درباره حواشی اظهارات اخیرشان در رسانه ها

حجاب یک ضرورت شرعی است؛ باید درباره آن بحث و گفت‌وگو...

گفت و گو با آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه وحقوق پژوهشگاه

برخی تریبون داران مطالبی می‌گویند که ضربه به دین می‌زند

گفتگوی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با خبرگزاری مهر در پی انتشار سخنان چهره‌ای مشهور!

نگاه اَتُمیک یکی از آسیب‌های جدی پژوهش‌های فقهی است

سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

بدون دست بردن در اصول فقه نمی توان فقه نظام ساز...

سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست در همایش ملی «فلسفه فقه نظام ساز»

یادداشت هفته

نشست‌های علمی