برچسب: ابوالقاسم علیدوست

مبانی فقهی پاسخ به حمله متجاوزانه رژیم صهیونیستی

گفتگو با آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

همه باید به حرکت روبه جلوی نظام اسلامی کمک رسانند

گفتگو با آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

آینده‌پژوهی فقه و پیشران‌های توسعه، تعمیق و تهذیب آن

سخنرانی آیت الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

نقدی بر نسبت شفافیت با آموزه‌های دینی

سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

فهم درست دین نیازمند اجتهاد به معنای عام است

سخنرانی آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه

یادداشت هفته

نشست‌های علمی