برچسب: ابر قهرمان

ابرقهرمانی به نام «حاج قاسم سلیمانی» در سینمای استراتژیک ملی

سینما در دنیای امروز ابزاری برای انتقال فرهنگ است؛ قهرمان در سینما هیبتی اسطوره ای دارد که در ناخودآگاه و ضمیر مخاطب نفوذ می کند و او را به الگوبرداری دعوت می نماید.

یادداشت هفته

نشست‌های علمی