برچسب: آمایش سرزمین

نشست علمی بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمینی

دومین میزگرد علمی تخصصی با موضوع “بازخوانی اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین” از سلسله نشست‌های آمایش سرزمین برگزار می‌شود.

آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با تاکید بر برنامه هفتم توسعه

نخستین میزگرد تخصصی با موضوع " آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار(با تاکید بر برنامه هفتم توسعه)" از سلسله نشست­های حکمرانی اجتماعی برگزار شد.

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار

نشست علمی آمایش سرزمین و پیشرفت پایدار با مشارکت گروه مطالعات انقلاب اسلامی برگزار می شود

یادداشت هفته

نشست‌های علمی