برچسب: آتش بس

فلسطین بعد از آتش بس

نشست علمی «فلسطین بعد از آتش بس» توسط گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگاه دکتر ابوالفضل عمویی برگزار شد.

نشست علمی فلسطین بعد از آتش بس

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست علمی «فلسطین بعد از آتش بس» توسط گروه مطالعات انقلاب...

یادداشت هفته

نشست‌های علمی