فراتی - نتایج جست‌وجو

اگر شما از این نتایج راضی نیستید، می‌توانید جستجوی دیگری انجام دهید

کتاب ” گونه‌شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم” به چاپ دوم رسید

کتاب گونه‌شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم" اثر عبدالوهاب فراتی، عضو هیات علمی گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شد. "

چاپ دوم کتاب “روحانیت و سیاست” مسایل و پیامدها به بازار فروش رسید

کتاب روحانیت و سیاست" مسایل و پیامدها، اثر عبدالوهاب فراتی به چاپ دوم خود رسید."

کتاب ” گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم”

كتاب گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم" اثر عبدالوهاب فراتی، عضو هیأت علمی گروه سیاست پژوهشگاه منتشر شد. "

یادداشت هفته

نشست‌های علمی