تدوین سند الگوی پایه برنامه جامع پنج ساله فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پیوست نگاری افق، تدوین سند الگوی پایه برنامه جامع پنج ساله فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای شرکت سرمایه گذاری صدر تامین در دستور کار این موسسه قرار گرفته است.

شرکت سرمایه گذاری صدر تامین که با پانزده شرکت اقماری در زمره بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری فعال در زمینه صنایع معدنی فلزی، غیرفلزی و سرامیک کشور است برای بهره‌مندی شرکت‌های تحت پوشش خود از برنامه جامع فرهنگی اجتماعی رسانه‌ای، سفارش تهیه این برنامه را به موسسه پیوست نگاری افق واگذار کرد. بر این اساس مطالعات لازم آغاز و مطابق جدول زمانی شرح خدمات مورد توافق طرفین، سند الگوی پایه برنامه تدوین شد.الگوی پایه ترسیم کننده نقشه راه طراحی برنامه جامع تلقی می‌شود و در برگیرنده اهداف و سیاست‌ها، اصول و مبانی و فرایندها و الگوهای تدوین برنامه است. برنامه جامع در سه حوزه عمده فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای برای مدیران، کارکنان و خانواده مدیران و کارکنان در قالب یک برنامه پنج ساله و پنج برنامه اجرایی یک ساله طراحی خواهد شد. این برنامه که بر مبنای اسناد بالا دستی نظام از جمله برنامه پنج ساله توسعه کشور، سند گام دوم انقلاب و الگوی پیشرفت و در جهت تحقق چشم انداز و راهبرد های شرکت صدر تامین تهیه می شود بعنوان یک پیشران کاملا موثر در رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، نخستین بار برای یک شرکت سرمایه گذاری بزرگ و شرکت های اقماری آن عمل خواهد کرد و از این جهت دارای شاخص های کمی و کیفی دقیق پیشرفت و اثربخشی خواهد بود که چگونگی و میزان موفقیت برنامه در حوزه‌های مختلف را بصورت منظم رصد و گزارش می نماید.