همایش ملی اجتهاد عقل گرا

همایش ملی اجتهاد عقل گرا توسط پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری برخی نهادهای علمی و فرهنگی کشور چهارشنبه شب 23 آذرماه 1401 در تالار استاد موسویان(ره) پژوهشگاه در شهر مقدس برگزار خواهد شد. اخبار و مستندات همایش برای دسترسی بیشتر علاقمندان در این بخش نمایه می گردد.

محورهای همایش:
یکم) اجتهادعقلگرا: 1. ماهیت و مؤلفه ها 2. روش شناسی اجتهادعقلگرا 3. مکتب شناسی و تبارشناسی 4. مزیتها،آسیبهاو چالش‌ها ( مخاطرات عقل‌بسندگی)
دوم) اجتهاد نقلگرا: 1. ماهیت و مؤلفه‌ها 2. روش شناسی اجتهاد نقلگرا 3. مکتب شناسی و تبارشناسی 4. مزیتها،آسیب ها و چالش‌ها(مخاطرات نقل بسندگی)
سوم) الاهیات و علم کلام: 1. کلام عقلی- فلسفی 2. کلام نقلی(اخباری و تفکیکی) 3. فرهنگستان 4. الهیات روشنفکری 5. نواخباریون 6. الهیات عقلی(طبیعی)
چهارم) علم اصول(اجتهاد عقل گرا، نقل گرا، عُقلائی)
پنجم) علم فقه(اجتهادعقلگرا، نقل گرا، عُقلائی)
ششم) علم تفسیر(تفسیر عقلی و نقلی)
هفتم) علم حدیث (نقش عقل در سند و دلالت حدیث)
هشتم) سایرعلوم انسانی- اجتماعی اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، روان شناسی، مدیریت و …

حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن قدردان قراملکی
دبیر علمی همایش

 

حسن احمدپور
دبیر اجرایی همایش

دریافت پوستر همایش
دریافت تیزر رسمی همایش
دریافت برنامه زمان بندی همایش
دریافت دعوتنامه حضور در همایش

سمینار علمی عقل و فقه و اصول برگزار شد

از سلسله سمینارهای همایش ملی اجتهاد عقل گرا، دومین سمینار ارائه مقالات توسط دبیرخانه همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

کرسی ترویجی چیستی، حجیت و کاربست عقل در استنباط احکام شرعی

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل گرا، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار می‌شود.

کرسی ترویجی ارزیابی عقل ستیزی جریان اخباریگری در استنباط احکام شرعی

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل گرا، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه به صورت مجازی برگزار می‌شود.

سمینار علمی عقل و اخباری‌گری و تفکیک برگزار شد

از سلسله سمینارهای همایش ملی اجتهاد عقل گرا، نخستین سمینار ارائه مقالات توسط دبیرخانه همایش به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

همایش ملی اجتهاد عقل گرا برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش ملی اجتهاد عقل گرا توسط...

سمینار علمی عقل و فقه و اصول

دومین سمینار ارائه مقالات همایش ملی اجتهاد عقل‌گرا با محوریت “عقل و فقه و اصول" برگزار می شود

سمینار علمی عقل و اخباری‌گری و تفکیک

نخستین سمینار ارائه مقالات همایش ملی اجتهاد عقل گرا برگزار می شود

کرسی ترویجی اصالت و امتیازات عقلانیت شیعی در نظر و عمل

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل گرا، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار می شود

کرسی ترویجی چیستی خدا از دیدگاه مهدی اصفهانی

در راستای برگزاری همایش ملی اجتهاد عقل گرا، کرسی علمی- ترویجی توسط گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه برگزار می شود.

علامه طباطبایی و اجتهاد جامع

سخنرانی جناب آقای محمدعلی اردستانی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه پژوهشگاه در پنجمین پیش همایش «عرفان اهل بیتی(ع)»