رونمایی از کتب و آثار ویژه همایش ملی اجتهاد عقلگرا

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، همایش ملی اجتهاد عقلگرا توسط پژوهشکده حکمت و دین پژوهی شامگاه چهارشنبه ۲۳ آذرماه در شهر مقدس قم برگزار شد.

در حاشیه این همایش ملی از ۸ مجلد، کتب و آثار ویژه همایش توسط حضرات ایات علی اکبر رشاد و مهدی هادوی تهرانی رونمایی به عمل آمد.

در این همایش آثاری از جمله فلسفه عقل جلد اول (نقد عقل جزئی در فلسفه اسلامی) و فلسفه عقل جلد دوم (نقد عقل در مدارس حدیثی میرداماد و صدرالمتألهین) نوشته محمدعلی اردستانی، نقد مکتب تفکیک؛ دفتر اول: مبانی نوشته محمدحسن قدردان قراملکی، نقد مکتب تفکیک، دفتر دوم: مسائل نوشته محمدحسن قدردان قراملکی، روش‌شناسی علم کلام با عنوان فرعی «نگاهی تطبیقی انتقادی به روش فلسفی و تفکیکی» نوشته حمیدرضا شاکرین و مجموعه سه جلدی مقالات همایش اجتهاد عقل‌گرا رونمایی شد.