بیست و هفتمین آیین تجلیل از خادمان قرآن کریم

مطلب قبلیتجلیل از آیت‌الله رشاد در بیست و هفتمین آیین تکریم از خادمان قرآن کریم
مطلب بعدیآيا يكنواختی و همیشه ماندن در بهشت کسالت آور نيست؟