موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم

در راستای برگزاری همایش «بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و توسعه علوم انسانی» برگزار شد:

نشست علمی: “موضوع شناسی فساد اقتصادی، گامی نخست در بیانیه گام دوم”

برگزار کننده: گروه فقه و حقوق اسلامی پژوهشگاه

ارائه‌دهنده: حجت‌الاسلام دکتر محمد حسنی
ناقدان: اعضای شورای علمی گروه فقه و حقوق اسلامی

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر غلامرضا پیوندی

 

زمان و مکان برگزاری: چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه جاری از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰ / سالن حکمت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی