احمدرضا معتمدی

استادیار گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دریافت رزومه:

مطلب قبلیصف بندی حق و باطل همیشگی است / درنگی در سلوک سیاسی امام مجتبی(ع)
مطلب بعدیسیدمحمدحسن جواهری