جلسه ۱۳۴ شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن شناسی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به نقل از گروه سیاست دانشنامه قرآن شناسی پژوهشکده دانشنامه نگاری، جلسات مستمر شورای علمی گروه سیاست دانشنامه با حضور اعضای گروه در قم برگزار شد.

جلسه ۱۳۴ شورای علمی گروه سیاست دانشنامه قرآن شناسی ، نهم اردیبهشت ماه سال جاری با حضور حجج اسلام و المسلمین محمد ملک زاده، سیدکاظم سید باقری، احمد مهدی زاده، محمد عابدی و رضا انصاری برگزار شد.

لازم به ذکر است در این جلسات مقاله استکبار سیاسی در قرآن بررسی شد.