کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم منتشر شد

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم اثر دکتر رمضان علی تبار فیروزجانی در گروه تخصصی علوم انسانی قرآنی پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات به زیور طبع آراسته شد.

مبانی معرفت‌شناختی، تمامی تصورات و تصدیقاتی‌اند که فهم و قبول مسائل آن علم، متوقف و مبتنی بر آنهاست و داوری‌ها، موضع‌گیری‌ها و سایر فعالیت‌های علمی و معرفتی در این علوم، بر اساس آن شکل می‌گیرند. این مبانی اعم از مبادی بدیهی و نظری، مبادی فرادانشی و فرامسأله‌ای است که در ارکان مختلف علوم انسانی؛ اعم از غایت، هدف، موضوع، روش و امثال آن، نقش دارند. از جمله تأثیرات مبانی، نقش آن‌ها در ماهیت و هویت علم است و بر پایه آن، علم به دینی یا سکولار تبدیل خواهد شد.

علوم دارای عناصر و مولفه هایی اند که طبق آن ها، متصف به دینی یا سکولار بودن می شوند، از جمله آنها مبانی و پیش انگاره ها است ، مراد از مبانی، پیش فرض ها و پیش انگاره هایی است که علوم،‌نظریه ها و مسائل علمی، بر آن مبتنی اند و داوری ها، موضع گیری ها و سایر فعالیت های علمی بر اساس آنها شکل می گیرد.

کتاب مبانی معرفت شناختی علوم انسانی از منظر قرآن کریم اثر دکتر رمضان علی تبار فیروزجانی، که هر جلد با قیمت ۲۱۵۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.