نسخه نویسی و کتابشناسی یکی از تخصص های علامه حسن زاده آملی بود

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،‌ حجت الاسلام والمسلمین استاد رضا مختاری، مدیر مؤسسه کتابشناسی شیعه، طی سخنانی در همایش ملی فلسفه معنویت با تأکید بر آراء علامه حسن زاده آملی که در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از کارهای علامه حسن زاده تکمیل شرح نهج البلاغه مرحوم آیت الله خویی به نام «منهاج البلاغه» است که ۵ جلد آن را علامه حسن زاده آملی نوشتند و مرحوم علامه شعرانی بر یکی از مجلدات آن تقریظ زدند.

وی گفت: یک جلد از این شرح نهج البلاغه در ۳۶ سالگی آیت الله حسن زاده چاپ شده است.

استاد حوزه علمیه بیان کرد: یکی از ابعاد وجودی علامه حسن زاده تسلط وی بر نسخه شناسی و کتابشناسی بود. آثار فلسفی که ایشان تصحیح کردند، تماما از کتب کتابخانه خود استفاده کردند. از همه این کتب فلسفی نسخه های خوب و مصحح در اختیار داشتند البته نسخه داشتن مهم نیست، فهم و توجه به اینکه چه نسخه ای قدیم است اهمیت دارد. ایشان حتی برخی کلمات که ناصحیح نوشته شده بود را تصحیح می کردند.

وی تواضع علمی و عملی فوق العاده را دیگر ویژگی علامه حسن زاده آملی ذکر کرد و افزود: ذره ای تکبر و تفاخر علمی و عملی در ایشان دیده نمی شد. فانی در علم و کتاب بود در عین اینکه می گفت اینها علم مجازی است.

حجت الاسلام والمسلمین مختاری تشویق اهل علم را خصوصیت دیگر علامه حسن زاده عنوان کرد و افزود: هرکس کمترین کمکی به استاد در تالیف کتاب کردند، از ایشان نام بردند.

وی گفت: استاد اسناد و نامه های فراوانی دارند که از فرزندان ایشان درخواست داریم آنها را منتشر کنند تا اهل علم محروم نباشند.