اگر چه هدف اسلام از سیر و سلوک، تقرب به حضرت حق و تصعید و تعالی وجودی انسان است؛ اما در فضای فرحناک الهیات عرفانی و در فرایند سلوک روشمند در صراط مستقیم سلوک الی الحق، تجربه‌هایی فرا طبیعی و مواجید و مکاشفاتی رحمانی رخ می‌نماید و جلوه‌هایی از عنایات الهی نسبت به سالکان طریق حق پدیدار می‌گردد، که به آنها تجربه دینی و به گونه‌ای خاص و ممتاز از آنها تجربه عرفانی اطلاق می‌شود. این اثر، کوششی است برای معرفی مهم‌ترین عوامل و موانع تجارب عرفانی از منظر قرآن و روایات اسلامی تا سالکان کوی حق نسبت به چگونگی تحقق تجارب تسلی بخش و معرفت افزای عرفانی و مبارزه با موانع آنها با بصیرت کامل، به سیر و سلوک صائب بپردازند.