«رجال‌زادگی»- یا همان آقازادگی- به عنوان یک پدیده اجتماعی در همه جوامع از دیرباز وجود داشته است، اما برای جامعه انقلابی ایران امروز، این پدیده بسیار منفی و منفور است. زیرا در نقطه مقابل آرمان‌ها و اهداف انقلاب اسلامی قرار دارد. هرچند بسیاری از فرزندان و منسوبین رجال سیاسی یا اجتماعی در کشور ما به دنبال امتیاز طلبی نیستند اما همان تعدادی که در چنبره ویژه‌خواری قرار گرفتند، پدیده‌ای زشت را رقم زدند که چهره نظام و حاکمیت را زیر سوال برده است. در این اثر ریشه‌ها و زمینه‌های این پدیده بررسی شده و پیشنهادهایی جامع، برای برخورد قاطع با آن در بستر تلاش‌ها و تدابیر فرهنگی و اتخاذ راهکارهای حقوقی و ساختاری ارائه شده است. مطالبه جامعه و نظارت‌های اجتماعی به ویژه توسط جوانان دغدغه‌مند قطعا امید به رفع این «عیب بزرگ» را تقویت می‌کند.