جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز مطالعات فضای مجازی برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نخستین جلسه کارگروه اقتصاد دیجیتال مرکز مطالعات فضای مجازی پژوهشگاه، روز چهارشنبه مورخ ۲۵ مردادماه سال جاری با حضور پژوهشگران و صاحب نظران این حوزه در سالن اندیشه پژوهشگاه برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر احسان کیان‌خواه رییس مرکز مطالعات فضای مجازی به بیان چیستی و اهداف کارگروه اقتصاد دیجیتال پرداخت. ایشان بیان داشتند: اقتصاد دیجیتال ثمره دیجیتالی‌سازی و سایبری سازی و تحول دیجیتال امور و موجودیت‌هاست. سایبری سازی، دو اثر دارد اول ساخت امتداد سایبری برای تعاملات و رفتارهای اجتماعی موجود و دوم ساخت موضوعات و امور محض سایبری که تا پیش از این قابل تحقق نبودند. خرید و فروش سنتی در درون پلتفرم‌ها جا گرفته است و پلتفرم‌های با فروش متمرکز یا فروش توزیع‌شده شبکه‌ای، تعاملات اقتصادی را شکل داده‌اند. رمز ارز‌ها و زنجیره‌ی بلوکی نیز نمونه‌ای از موجودیت‌های محض سایبری است که تعاملات نوین اقتصادی را شکل داده است. حال این اقتصاد دیجیتال و اساسا تحول دیجیتال به‌دنبال ملت‌سازی و جامعه سازی است که تحقق آن بر تغییر سبک‌زندگی استوار است.

ایشان افزود: پدیده‌ی اقتصاد دیجیتال ، پدیده‌ای چند ساحتی و چند وجهی است که از فناوری‌های متنوع تا فرهنگ و تمدن‌سازی امتداد یافته است. ایشان یکی از اهداف کلیدی شکل‌دهی به این کارگروه را کمک به مداخله‌ی عالمانه حاکمیت در تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور و کمک به رونق اقتصادی با ابتناء بر مبانی و بنیان‌های ارزشی ایرانِ اسلامی دانست.

در ادامه این جلسه آقایان علی نوروزی، دکتر محسن رضایی صدرآبادی، مهندس سید مسعود شریفی، دکتر هادی رشادی، دکتر مهدی عبدالله پور، مهندس محمدحسین انتظاری و دکتر رضا توکلی به بیان نظرات خود پرداختند.