سلسله‌ بینش‌هایی که از آیات وحی درباره اصول و قواعد اصلی تشکیل و تثبیت جامعه استخراج می‌شود و نشان‌دهنده نگرش‌های کلّی نسبت به مبانی زندگی اجتماعی و بایستگی‌ و چگونگی‌های آن است، بیان کننده فلسفه اجتماعی در قرآن می‌باشد. این مباحث مشخص‌ می‌کند کجا و در چه زمینه‌ای باید به دنبال یافتن راه‌حل‌های بنیادی درباره مسائل جامعه بود. پرداختن به این بحث از آن جهت بایسته است که با فقدان آن، نه توجیهی برای پذیرش هیچ نظریه‌ای وجود دارد و نه دلیلی برای نپذیرفتن آن.

«فلسفه اجتماعی در قرآن» تلاشی است برای نیل به فهمی دقیق از واقعیت دانش اجتماعی بر اساس کتاب وحی که تمهید کننده نظریه‌پردازی و مدل‌سازی در راستای دگروارگی علوم انسانی و اسطوره‌زدایی از آن، همچنین استوارسازی بنیان‌های این دانش بر نظام شناختاری قرآن می‌باشد.