کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن منتشر شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن (ویراست دوم) اثر حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا در گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه و توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه به زیور طبع آراسته شد.

در ویرایش دوم کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن، ماهیت و جایگاه قرض‌الحسنه در اقتصاد اسلامی و آثار اقتصادی آن و عملکردش در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از عناصر اصلی قرض‌الحسنه نیاز قرض گیرنده و انگیزه معنوی و اخروی قرض دهنده می‌باشد. قرض در ذهنیت فرد مسلمان درآمد موقت است. یکی از ویژگی‌هایی اثر  کنونی که آن را منحصر به فرد می‌کند توجه خاص به تفاوت بین قرض و قرض‌الحسنه است که در دیگر آثار مربوط به قرض‌الحسنه، یا بدان اشاره نشده است و یا مورد تأکید قرار نگرفته. در واقع تمامی آثار دیگری که به نام قرض‌الحسنه انتشار یافته‌اند مربوط به قرض هستند.

در بخشی از مقدمه این اثر ارزشمند آمده است: 

قرض از عقود معوضه است به گونه‏ ى که مال از مالکیت قرض‏دهنده منتقل مى‏شود و در برابر آن ذمّه قرض گیرنده، که یک امر اعتبارى است، مشغول می‌گردد. یعنى قرض دهنده به وسیله ‏ى قرض، مالکیت یک امر عینى را به مالکیت یک امر اعتبارى تبدیل مى‏کند. ویژگى این تبدیل آن است که در امر اعتبارى فساد و زیان راه ندارد و در واقع قرض گیرنده با چنین کارى مال خود را بیمه کرده است. افزون بر این، امر اعتبارى قدرت انتاج و تولید ندارد؛ یعنى نمى‏ تواند بر خود بیفزاید، در حالى که اگر قرض دهنده سرمایه ‏اش را قرض نمى‏ داد و مالکیت آن را منتقل نمى‏ کرد، احتمال زیان و قابلیت سوددهى آن نیز باقى مى‏ماند. با توجه به این دلیل عقلى، طبیعى به نظر مى‏ رسد که در قرض سود منتفى باشد. بنابراین، طبق این دلیل، در قرض اصل بر غیر ربوى بودن است. چنین استدلالى به قرض مصرفى اختصاص ندارد و در قرض تولیدى نیز به چشم مى ‏خورد. در آن جا نیز عین به اعتبار تبدیل مى‏شود و طبیعى است که سوددهى درست نباشد. به هر حال، قرض ربوى از موضوع تحقیق ما بیرون است.

نکته‏‌ی دیگرى که در تبیین موضوع تحقیق حاضر سودمند مى ‏نماید، توجه به تفاوت »قرض غیر ربوى« و »قرض‌‏الحسنه« است، قرض، از جهت فقهى – حقوقى، به عنوان یک عقد مطرح است و شرایط خاصى دارد که در آینده مورد بررسى قرار مى‏گیرد؛ اما، از جهت اقتصادى، رفتارى است که توجه به عامل‏هایى چون انگیزش ‏ها در تحلیل آن تأثیر بسیار دارد. از نتایج بخش اوّل، »نیازمند بودن وام گیرنده« و »انگیزه‏ى معنوى و اخروى قرض دهنده« است که باید آن‏ها را دو رکن از ارکان قرض ‏الحسنه به شمار آورد. البته در انعقاد عقد قرض رعایت این دو، به عنوان شرط، مورد توجه قرار نمى‏ گیرد. بنابراین، مى‏توان گفت که رابطه‏ى بین »قرض غیر ربوى« و »قرض‏ الحسنه« اعم و اخص مطلق است و قرض‏ الحسنه زیر مجموعه ‏ى »قرض غیر ربوى« شمرده مى‏شود. چنین نگرشى اقتضا مى‏کند که بسیارى از آثار قرض ‏الحسنه در شمار آثار قرض جاى گیرد این تحقیق عموماً آثار قرض الحسنه را بررسى مى‏ کند. مراد از کلمه ‏ى «قرض‏ الحسنه» در این مجموعه، قرض غیر ربوى برخوردار از ارکان قرض‏ الحسنه است؛ و مراد از کلمه‏ى «قرض»، گاه تنها قرض غیر ربوى است که یکى از ارکان قرض‌‏الحسنه را نداشته باشد و گاه اعم از آن و قرض‏ الحسنه که به تناسب موضوع روشن می‌شود.

آخرین نکته، که در خصوص تعیین حدود موضوع باید مورد توجه دقیق قرار گیرد، انواع قرض است. چنان که در آینده اشاره می‌‏شود، قرض انواعى دارد. این مجموعه، با هدف محدود کردن موضوع و شفّافیت مباحث بیش‏تر به قرض مصرفى خصوصى، که در آن وام گیرنده و وام دهنده هر دو از بخش خصوصى ‏اند، نظر دارد و هر جا از این محدوده پاى فراتر مى‏نهد، آشکارا بیان مى‏کند.

بدیهى است که انتخاب این قیود به معناى اختصاص داشتن« قرض ‏الحسنه» به «قرض ‏الحسنه‏ ى مصرفى خصوصى» نیست؛ چنان که آثار بیان شده نیز ممکن است به این نوع قرض ‏الحسنه اختصاص نداشته باشد.

کتاب قرض‌الحسنه و آثار اقتصادی آن (ویراست دوم) اثر حجت‌الاسلام علی‌اصغر هادوی‌نیا با قیمت ۱۲۵۰۰۰ تومان راهی بازار نشر شد.

علاقمندان جهت تهیه کتاب و یا اطلاعات تکمیلی می‌توانند به وبگاه رسمی سازمان انتشارات پژوهشگاه به نشانی: www.poiict.ir مراجعه کنند.