کتابِ «اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای»:نخستین روایتِ تحلیلی و منظومه‌وار از مواضعِ فرهنگیِ رهبرِ انقلاب اثر مهدی جمشیدی

نگارندۀ این اثر پس از شش سال، توانسته در قالب یک پژوهشِ «علمی» و «مستند»، اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای را گرد آورد و روایتی «تحلیلی» و «راهبردی» از آن ارائه نماید، به‌طوری‌که:

ـ یک «منظومۀ فکری» طراحی شده که مشتمل بر عناصر و لایه‌های فرهنگیِ متنوّع و درهم‌تنیده است؛

ـ مخاطب هم با «زیرساخت‌های معرفتی و فکریِ» اندیشۀ فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای آشنا می‌شود و هم با «نمودها و مصداق‌های عینیِ» آن؛

ـ در چهارچوبی روایت شده‌ که شاملِ مجموعه‌ای از «تجویزها» و «توصیه‌ها»ی فرهنگی است؛

ـ مخاطب پس از مطالعۀ آن، می‌تواند به تصویری «دقیق» و «سرشار از جزئیّاتِ» دست یابد؛

ـ گردآوریِ محض نیست، بلکه دربردارندۀ «توصیف‌» و «تحلیل» نیز هست؛

ـ ادبیّاتِ آن، «استدلالی» و «بین‌الاذهانی» است؛

ـ جهت‌گیریِ اثر به‌سوی «اندیشه‌پردازی» و تبدیلِ «گفته‌های فرهنگی» به «اندیشه‌های فرهنگی» است؛

ـ از پرداختن به اضلاعِ «ساختاریِ» غفلت نشده است، بله مسأله‌هایی از جنسِ «نظام‌سازیِ فرهنگی»، مهمّ انگاشته شده‌اند؛

ـ دیدگاه‌های فرهنگیِ آیت‌الله خامنه‌ای را در طول پنجاه سال – یعنی از دهۀ پنجاه تا سال ۱۴۰۰ – در بر می‌گیرد؛

مطلب قبلیدوره‌های مهارتی استفاده از زبان انگلیسی ویژه محققان علوم انسانی برگزار می‌شود
مطلب بعدی