کتاب مسئله آفرینش: بررسی دیدگاه‌های الهیاتی فیزیکدانان معاصر و الهیات اسلامی نوشته قاسم اخوان نبوی منتشر شد.

مسئله آفرینش و مبدا آن از جمله مسائلی است که فکر بشر را از گذشته تاکنون به خود مشغول داشته است، دیدگاه­های کلامی، عرفانی، فلسفی درباره این مسئله از قدمت بیشتری برخوردارند؛ در دوران جدید با توجه به اینکه روش علمی بر اندیشه بشر سیطره پیدا کرد، متفکران و دانشمندان سعی کردند این مسئله را با توجه به نگرش علمی مورد بررسی و تبیین قرار دهند.

متفکرانی که در عرصه مناسبات علم والهیات به تحقیق می­پردازند سعی کرده­اند با توجه به نظریه پیچیدگی و رویکرد نوخاسته‌گرایی رابطه فعل ­الهی با جهان را تبیین کنند.

در این کتاب سعی شده است با توجه به مبانی اندیشه اسلامی به نقد دیدگاه‌های الهیاتی پرداخته شود که بر اساس آن دانشمندان به تبیین فعل ‌الهی و مسئله آفرینش پرداخته‌اند؛ و همچنین دیدگاه منکران خدا که بر اساس مبانی علمی وجود خدا را نکار می‌کنند مورد نقد و بررسی قرار گرفته شده است.