اسلامیت تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

کرسی علمی- ترویجی: اسلامیت تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

برگزار کننده: گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی پژوهشگاه با مشارکت انجمن علمی تحول علوم انسانی

ارائه دهنده: حجت‌الاسلام دکتر قاسم ترخـان

ناقدان: حجت‌الاسلام دکتر مهدی عبداللهی و دکتر رمضان علی‌تبار

دبیر علمی: حجت‌الاسلام دکتر علی مولایی

زمان برگزاری: یکشنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۳۹۸ از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰
مکان برگزاری: سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر برگزاری: اسلامیت تغییری در ماهیت یا هویت علوم انسانی

دانلود صوت

گزارش محتوایی