نشست هماهنگی مراکز دانشنامه نگار تهران و قم برگزار شد

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نشست هماهنگی مراکز دانشنامه نگار به همت پژوهشکده دانشنامه‌نگاری دینی به میزبانی پژوهشگاه در قم برگزار شد.

در این جلسه که با حضور نمایندگانی از مراکز دانشنامه نگار دو شهر تهران و قم با موضوع بررسی آیین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی و بندهای مرتبط با مقالات دانشنامه ای برگزار شد، زمینه‌های همکاری و تعامل بیشتر و مستمر بین مراکز علمی دانشنامه‌نگار در خصوص رفع مشکلات و موانع موجود و همکاری اعضای هیات علمی و محققان مراکز با هم، بحث و گفتگو شد.

حجت الاسلام ابوالقاسم مقیمی رئیس پژوهشکده دانشنامه نگاری با اعلام این خبر گفت: از مصوبات این جلسه ادامه دوره ای این نشست و نگارش پیش نویش آیین نامه ای کامل برای مقالات دانشنامه و با استفاده از تخصص و ظرفیت های یکدیگر، ودر تعامل با نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌ها، می باشد به‌گونه ای که تعریف و تلقی درست و روشنی از انواع مقالات دانشنامه ای  و ویژگی های آن ارائه گردد.

وی افزود: از آنجا که مقالات دانشنامه‌ای به لحاظ محتوا و استنادات قوی، روند و نگارش خاص خودشان را دارند لذا بایستی بسترهای فنی و امتیازدهی لازم فراهم شود تا اساتید و محققان و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها با دست بازتری نسبت به نگارش و ارائه این نوع مقالات که به لحاظ استناد و رجوع علمی بسیار نیز معتبر هستند مبادرت ورزند.

مقیمی همچنین تصریح داشت:‌ با توجه به اینکه در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نهادهای مرتبط، هنوز تعریف درستی از روند و چرخه کار دانشنامه ها وجود ندارد لذا مقالات دانشنامه ای در کنار دیگر کارهای مشابه – که البته با استناد و ارزش علمی به مراتب کمتری  هستند- قرار می دهند لذا بایستی با استفاده از تخصص و ظرفیت های یکدیگر، تعامل با نهادهای دولتی و زیرمجموعه‌ها، به‌گونه ای باشد تا تعریف و تلقی درستی از این رویداد علمی داشته باشند.