پیشتازی پژوهشگاه در برگزاری کرسی‌های علمی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بر اساس آمار ارائه شده از سوی دبیرخانه هیات حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره، پژوهشگاه در صدر دستگاه های برگزار کنند کرسی های ترویجی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دانشگاه علامه طباطبایی(ره)، سازمان بسیج اساتید و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در صدر لیست ارائه شده از سوی هیات حمایت از کرسی ها به عنوان دستگاه های برتر برگزار کننده کرسی های علمی ترویجی شناخته شده اند.
در این لیست دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه تهران، دانشگاه قم، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) و دیگر نهادهای علمی کشور در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
لازم به ذکر است پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در سال ۹۷ با برگزاری ۱۲۵ کرسی علمی ترویجی ثبت شده به عنوان یکی از دستگاه های پیشتاز در عرصه کرسی های علمی ترویجی شناخته شده است.