چهار اثر از پژوهشگاه به مرحله نهایی جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی راه یافت

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه، نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران معرفی شدند و در بین نامزدها نام چهار اثر از پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به چشم می‌خورد.

مطابق اعلام دبیرخانه جایزه کتاب سال، اثر «نظام معرفت‌شناسی اشراقی سهروردی» تالیف دکتر مهدی عباس‌زاده عضو هیات علمی گروه معرفت‌شناسی پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهی، تنها اثر راه یافته به مرحله دوم داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال در بخش «فلسفه اسلامی» است.

در این کتاب کوشش بر این است که امکان‌ نظام ‌مندی- یا دست‌ کم ارائه تصویری نظام‌ مند از- معرفت ‌شناسی سهروردی، مجموعاً با تکیه بر مجموعه مصنّفات او، شروح و تعلیقات شارحان متقدّم و متأخّر او و نهایتاً آثار منتقدان متقدّم و متاخّر او بررسی و اثبات شود. هم‌ چنین نقد دیدگاه ‌های معرفت ‌شناختی سهروردی به ویژه از منظر صدرالمتألّهین و برخی از فلاسفه صدرایی و نوصدرایی از نظر دور نمانده است، ضمن این که دیدگاه‌ های سهروردی ‌شناسان یا متفکّران معاصری که به آرای او نظر داشته‌ اند، مانند هانری کوربن و محققان معاصر ایرانی، مطرح و بررسی شده است.

«فقه و حقوق قراردادها: ادله عام قرآنی» و «فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی» تالیف ابوالقاسم علیدوست عضو هیات علمی گروه فقه و حقوق پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه دو اثر دیگری است که در بخش فقه و اصول سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال به مرحله دوم داوری راه پیدا کرده است.

این دو اثر با هدف بیان قالب‌های گفت و گو در معاملات از منظر فقیهان اسلام، به زیور چاپ آراسته شده است. جلد نخست کتاب “فقه و حقوق قراردادها” ادله عام قرآنی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادله روایی، در جلد دیگر کتاب مطمح نظر قرار گرفته است.

همچنین «بنیاد تفکر سلفی» تالیف حجت الاسلام و المسلمین محمد باقر پورامینی عضو هیات علمی گروه کلام پژوهشکده حکمت و دین‌پژوهشی پژوهشگاه اثر دیگری است که در گروه کلام نامزد دریافت سی و پنجمین جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شده است.

این کتاب می‌کوشد ضمن بررسی ادوار مکتب سلفی، به بررسی و نقد نظام معرفتی، نظام اعتقادی و اصول رفتاری سلفی‌گری پرداخته، ترسیمی نو درباره آینده مکتب سلفی و بیان راهکارهای مواجهه با جریانی را ارائه دهد که کانون بسیاری از فتنه‌ها و اختلافات در جهان اسلام قلمداد می‌شود.