آقای دکتر محمود مهام به رتبه استادیاری ارتقا یافت

به گزارش اداره روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ‌در پانزدهمین جلسه هیات ممیزه مشترک استان تهران که در روز چهارشنبه مورخ ۴ اسفندماه جاری در محل پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد،‌ آقای دکتر محمود مهام مدیر گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی این پژوهشگاه به کسب رتبه استادیاری موفق گردید.

دکتر محمود مهام از سال ۱۳۸۶ همکاری خود را با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی آغاز کرده و تا کنون آثار متعددی از ایشان منتشر شده است؛ از جمله این آثار: بررسی توصیفی ـ تحلیلی هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، شریعت در نیجریه، ابزارهای تجزیه و تحلیل سیاسی، تأثیر عزت و افتخار حسینی بر حیات و دوام انقلاب اسلامی، کارنامه سیاسی ـ اجتماعی ج. ا. ا (با تأکید برروند شناسی تحولاتوتجزیه وتحلیل آینده) و … است.