کتاب “داستان سیاسی داستان انقلاب”

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب “داستان سیاسی داستان انقلاب” سیری در ادبیات داستانی ایران و جهان، اثر دکتر محمد حنیف درصدد است تا تقسیم بندی های ادبیات داستانی را که از جهات مختلفی قابل بررسی است نشان داده و به سوالات متداولی در این خصوص پاسخ دهد. هنوز برخی از نویسندگان، داستان سیاسی را با بیانیه سیاسی اشتباه می ‌گیرند. همچنین بسیاری خوانندگان داستان سیاسی را با نوشتن برای سیاست یکی می ‌دانند، در حالی که موضوعات سیاسی همچون بسیاری دیگر از مسائل زندگی بشری می ‌توانند دستمایه اثری خلاقانه قرار بگیرند.

برخی از سوال‌ هایی که این کتاب به آن پاسخ می‌دهد از این قرارند:

داستان سیاسی چه تعریفی دارد؟ زیر گونه‌ های آن کدامند؟ بزرگترین دانشگاه‌ های دنیا با این گونه ادبی چگونه برخورد کرده‌ اند؟ سیر تحول آن در ایران و جهان چگونه بوده؟ دوره ‌های تاریخ سیاسی معاصر چه تأثیری در ادبیات داستانی سیاسی ایران داشته ‌اند؟ کدام جریان‌های فکری در ادبیات داستانی ایران نمود بیشتری یافته ‌اند؟ بزرگترین سیاسی ‌نویسان ایران و جهان کدامند؟ وضعیت داستان انقلاب به عنوان یکی از بزرگترین زیرگونه ‌های داستان سیاسی چگونه است؟ آیا داستان انقلاب با داستان انقلاب اسلامی متفاوت است؟ چگونه می ‌توان این دو زیرگونه داستان سیاسی را از یکدیگر متمایز کرد؟ 

“داستان سیاسی داستان انقلاب” سیری در ادبیات داستانی ایران و جهان، در گروه ادبیات اندیشه پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه سامان یافته و از سه فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول: تعامل ادبیات داستانی و سیاست

فصل دوم: ادبیات داستانی سیاسی در ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی

فصل سوم: ادبیات داستانی سیاسی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

محمد حنیف در قسمتی از مقدمه کتاب خود در تبیین فصول مختلف کتاب و توصیف نوآوری های این تحقیق چنین می نگارد:

این پژوهش فرضیه ای نداشته و اساس آن مبنی بر اکتشاف بوده است. همچنین شیوه پژوهش مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و مصاحبه بوده است.

فصل اول آن به تعامل ادبیات داستانی و سیاست اختصاص یافته، در فصل دوم سیر تحول ادبیات داستانی سیاسی در سالهای پیش از انقلاب اسلامی بررسی شده است و در فصل سوم نیز وضعیت ادبیات داستانی سیاسی در سالهای پس از انقلاب اسلامی کنکاش شده است.آنچه این اثر را در مقایسه با آثار مشابه متمایز می کند، چند نوآوری ست:

الف) در این پژوهش، داستان سیاسی، تعریف، تاریخچه و سیر بررسی آکادمیک آن ارائه شده  و همچنین نسبت آن با داستان انقلاب بررسی شده است.

ب) گونه ‌بندی و زیرگونه‌ های داستان انقلاب و داستان سیاسی ارائه شده است.

ج) آراء و نظرات صاحبنظران بسیاری درباره داستان انقلاب، داستان مذهبی و داستان انقلاب اسلامی، ویژگی ‌ها و مصادیق آن بررسی شده است.

د) با ذکر مشهورترین رمان هایی که در جهان به ویژه در دنیای غرب (اروپا و امریکا) به خاطر مسائل سیاسی و اجتماعی با انتشار آنها مخالفت شده، واقعیات مربوط به دنیای کتاب و سانسور در غرب نشان داده شده است.

ه) با استفاده از آخرین آثار منتشر شده در حوزه ادبیات داستانی و مباحث تئوریک در این زمینه، کمبودها و نواقص کتاب های مشابه (که در تاریخ‌ های گذشته منتشر شده ‌اند و به طور طبیعی به آثار اخیر اشاره نکرده‌ اند) رفع شده است.

و) کوشش نگارنده ضمن جمع ‌بندی و نتیجه‌ گیری در هر بخش، توجه به نظرات مختلف و گاه متضاد در باره ادبیات داستانی انقلاب بوده است .

با امیدبه اینکه پژوهندگان دیگر، این راه کم رهرو را ادامه داده و نواقص آن را رفع و معایبش را برای اصلاح گوشزد نمایند.

 

گفتنی است “داستان سیاسی داستان انقلاب” سیری در ادبیات داستانی ایران و جهان، به قلم دکتر محمد حنیف، با قیمت 42000 تومان توسط سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر و در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات تکمیلی و تهیه کتاب میتوانند به نشانی www.poiict.irمراجعه کنند.

 

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید