کرسی ترویجی واقع به مثابه حد ذات شی‌ء

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یک شنبه ۲۴ آذر ماه جاری با حضور صاحبنظران این حوزه برگزار می‌شود.

در این کرسی علمی استاد محمدعلی اردستانی به عنوان ارائه‌دهنده، حجج اسلام آقایان دکتر امیر دیوانی و دکتر مسعود اسماعیلی به عنوان ناقد حضور خواهند داشت.

دکتر حسین رمضانی، دبیر علمی این جلسه می‌باشد.

کرسی علمی ترویجی «واقع به مثابه حد ذات شی‌ء» توسط گروه فلسفه پژوهشگاه، روز یکشنبه ۲۴ آذر ماه جاری از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، دانشجویان و دانش‌پژوهان در سالن فرهنگ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی: قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی برگزار می‌شود.