تکلیف سیاسی از اصلی ترین مسائل نظام سیاسی اسلامی است که در عرصه پژوهش تفسیری تاکنون و با گذشت چند دهه از انقلاب اسلامی همچنان مورد غفلت است و اینک برای اولین بار این کتاب عهده­ دار بررسی آن شده است. نو بودن این کتاب، در عین کاربردی بودن آن برای نظام اسلامی و شهروندانی که تکالیف سیاسی بخش مهمی از حیات سیاسی و اجتماعی آنان را پوشش می­‌دهد، بر اهمیت موضوع این کتاب افزوده است. بررسی ابعاد و ماهیت تکلیف سیاسی، مبانی قرآنی آن، امکان سنجی، ویژگی­‌ها و مظاهر و مصادیق و موانع و آسیب­‌های تکلیف سیاسی از منظر قرآنی در این کتاب بررسی می‌­شود.